Tekasan Plastik belge ve sertifikaları

Tekasan Plastik, faaliyetlerini yasalar çerçevesinde yürütür. Geri dönüşüm ve katı atık işleme hususunda işletmemizin sahip olduğu belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Tekasan Geri dönüş faaliyet alanları

Tekasan Geri dönüş faaliyet alanları

Tehlikesiz atıklar toplama/ayırma Belgesi

Tehlikesiz atıklar toplama/ayırma Belgesi